Výtvarné a fotografické soutěže

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
„POHŘEBIŠTĚ POLSKO-ČESKÉHO PŘÍHRANIČÍ”

I. POŘADATEL
1) Pořadatelem fotografické soutěže „Pohřebiště polsko-českého příhraničí” je Městský kulturní dům „Muflon” se sídlem ul. Cieplicka, Jelenia Góra – Sobieszów, Polsko.
2) Soutěž se koná v rámci „8. Mezinárodního folklórního festivalu – tradice inspiruje. Obřady loučení”.

II. CÍL A NÁMĚT SOUTĚŽE
3) Záměrem fotografické soutěže „Pohřebiště polsko-českého příhraničí” je ukázat krásu a umění historických, zapomenutých a opuštěných pohřebišť, nacházejících se na území Jelenohorského okresu a Libereckého kraje. Cílem soutěže je také pobídnout k odhalování a poznávání neobvyklé historie česko-polského příhraničí, a to formou jejího zachycení na fotografii – zachránit paměť o předcích.

III. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
4) Soutěž probíhá od 8. května do 31. července 2017.

IV. ÚČASTNÍCI
5) Fotografická soutěž je určena dětem a mládeži od 13 let a dospělým.
6) Soutěže se mohou účastnit jak amatéři, tak osoby, které se fotografování věnují profesionálně.

V. PŘIHLÁŠKY
7) Každý účastník může přihlásit do soutěže maximálně 3 jednotlivé fotografie. Formát fotografie (práce): minimálně A5, maximálně A4, je možné zasílat černobílé i barevné fotografie.
8) Datum pořízení fotografie přihlášené do soutěže nemůže být starší než dva roky.
9) Termín pro zasílání fotografií: do 30. srpna 2017.
10) Na druhé straně každé fotografie nalepte čitelnou informaci s názvem fotografie, datem pořízení a osobními údaji autora: jméno a příjmení, věk (u nezletilých účastníků), e-mailová adresa, tel. číslo, adresa bydliště/doručovací.
Fotografie zašlete na adresu: Miejski Dom Kultury ,,Muflon”, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra, Polsko, s označením: „Nekropolie polsko-czeskiego pogranicza” nebo doručte osobně na sekretariát MDK „Muflon”.

VI. VYHODNOCENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
11) Všechny fotografie zaslané do soutěže bude hodnotit komise zřízena pořadatelem.
12) Hodnotící komise bude fotografie hodnotit po ukončení soutěže dle jejich umělecké hodnoty, kvality a originality.
13) V soutěži budou uděleny 3 hlavní ceny a 6 vyznamenání.
14) Rozhodnutí komise je definitivní a závazné pro všechny účastníky soutěže.
15) Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne v den slavnostního otevření výstavy soutěžních fotografií, tj. 6. října 2017.
16) Výsledky soutěže budou laureátům sděleny elektronicky nebo telefonicky.

VII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
17) Pravidla soutěže jsou dostupná na webové stránce Městského kulturního domu „Muflon” muflon.sobieszow.pl a v sekretariátu MDK „Muflon”.
18) Po vyhlášení výsledků soutěže zaslané fotografie nebudou odesílány zpět, stanou se vlastnictvím MDK „Muflon”.

PRAVIDLA MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE „ROZLOUČENÍ”

 

Cílem soutěže je zpracování malířských prací inspirovaných lidovými tradicemi a obřady loučení.

1. Malířská soutěž „Rozloučení” se koná v rámci „8. Mezinárodního folklórního festivalu – tradice inspiruje. Obřady loučení”. Soutěž kreativním způsobem spojuje lidové umění s malířstvím a výtvarným uměním.
2. Pořadatelem malířské soutěže je Městský kulturní dům „Muflon” se sídlem v Jelení Hoře, Polsko. Soutěž probíhá od 8. května do 31. srpna 2017.
3. Soutěž je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.
4. Soutěž je určena osobám starším 18 let.
5. Hlavním tématem soutěže je autorská interpretace rozloučení, které neznamená pouze rozloučení se zemřelým, ale je neoddělitelnou součástí existence a spoluexistence člověka. Rozloučení je celá paleta emocí, pocitů a gest, která doprovází takové životní etapy a osudové cesty, jako je odchod z domova, vstup do dospělosti, rozchod zamilovaných, vycestování do emigrace, odluka atd.
6. Velikost malířských prací: minimálně A3, technika: akryl, olej, akvarel (forma vhodná na výstavu).
7. Jeden účastník může přihlásit do soutěže 2 práce.
8. Na druhou stranu práce napište: jméno a příjmení autora, adresu, tel. číslo.
9. Práce zasílejte do 30.6.2017. Práce doručte osobně na sekretariát Městského kulturního domu Muflon od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 hodin nebo zašlete poštou na adresu: Miejski Dom Kultury „Muflon”, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra, Polsko (pořadatel nenese odpovědnost za případné poškození obsahu zásilky během přepravy).
10. Hodnotící komise zřízená pořadatelem vyhodnotí soutěžní práce a udělí ceny a vyznamenání.
11. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne v den slavnostního otevření výstavy soutěžních prací, tj. 6. 10. 2017.
12. Seznam laureátů soutěže bude zveřejněn na webové stránce www.muflon.sobieszow.pl.
13. Vítězné práce budou vystaveny v budově Městského kulturního domu „Muflon”.
14. Osobám, které se nebudou moci v tento den dostavit, budou ceny zaslány poštou.

PRAVIDLA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„Moje minulost – moje rodina, moje rodina – moje minulost”

1. Výtvarná soutěž „Moje minulost – moje rodina, moje rodina – moje minulost” je aktivita probíhající v rámci „8. Mezinárodního folklórního festivalu – tradice inspiruje. Obřady loučení”. Soutěž kreativním způsobem spojuje lidové umění s malířstvím a výtvarným uměním.
2. Pořadatelem výtvarné soutěže je Městský kulturní dům „Muflon” se sídlem v Jelení Hoře, Polsko. Soutěž probíhá od 8. května do 31. srpna 2017.
3. Soutěž je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa. Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let, které budou rozděleny do věkových kategorií:
a. 6–10 let
b. 11–15 let.
4. Záměrem soutěže je tvůrčí prezentace vazeb mezi minulostí a rodinou a poukázání na to, že rodinná tradice se nemusí nutně projevovat hodnotnými předměty, velkými jmény a portréty známých předků. V mnoha případech se jedná o historky, které je nutné hledat v paměti a vzpomínkách. Když se je podaří najít, může se zjistit, že historie rodiny nekončí u babičky a dědečka, ale bez problému se dopátráme 19. století a někdy ještě dál. A proto je cílem soutěže ukázat i to, že nejsme osazeni pouze v přítomnosti a kořeny každého člověka sahají hluboko a mají reálný vliv na náš život a rodinu, kterou tvoříme.
5. Velikost výtvarné práce: maximálně A3, libovolná technika provedení.
6. Jeden účastník může přihlásit do soutěže 2 práce.
Na opačné straně práce napište: jméno a příjmení autora, věk, třída a škola nebo mateřská škola, adresa, tel. číslo, jméno a příjmení právního zástupce.
7. Práce zasílejte do 30.6.2017. Práce lze doručit osobně na sekretariát Městského kulturního domu Muflon od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 hodin nebo poslat poštou na adresu: Miejski Dom Kultury „Muflon” ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra, Polsko.
8. Hodnotící komise zřízena pořadatelem vyhodnotí soutěžní práce a udělí ceny a vyznamenání.
9. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne v den slavnostního otevření výstavy soutěžních prací, tj. 6.10.2017.
10. Seznam laureátů soutěže bude zveřejněn na webové stránce www.muflon.sobieszow.pl.
11. Vítězné práce budou vystaveny v budově Městského kulturního domu „Muflon”.
12. Po ukončení soutěže práce nebudou odesílány zpět.
13. Osobám, které se nebudou moci v tento den dostavit, budou ceny zaslány poštou.