AKCE, KONCERTY, BESEDY

Eurocentrum je na základě aktuálních opatření Vlády ČR
pro veřejnost zavřeno.
Jakékoliv informace vám rádi poskytneme na emailové adrese [email protected], nebo v pracovních dnech v čase 8:00–13:00 hodin na tel. čísle 483 704 400.

LISTOPAD

24. 11. (úterý), 19:00

HALINA PAWLOWSKÁ: MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Vystoupení je zrušeno pořadatelem z důvodu trvání nouzového stavu.

pawl_1 (2)

Vstupenky zakoupené v on-line shopu Eurocentra budou vráceny automaticky.
Vstupenky zakoupené v pokladně Eurocentra budou vráceny tamtéž.

26. 11. (čtvrtek), 20:00

NEZMAŘI & KVINTET SMYČCOVÉHO ORCHESTRU ČESKÉHO ROZHLASU
Vystoupení je zrušeno pořadatelem na základě usnesení č. 1201 Vlády ČR z 20. 11. 2020.

NdB Nezmaři

Vstupenky zakoupené v on-line shopu Eurocentra budou vráceny automaticky.
Vstupenky zakoupené v pokladně Eurocentra budou vráceny tamtéž.

PROSINEC

2. 12. (středa), 20:00

RADŮZA
Vystoupení je zrušeno pořadatelem na základě usnesení č. 1201 Vlády ČR z 20. 11. 2020.

raduzac (3)

Vstupenky zakoupené v on-line shopu Eurocentra budou vráceny automaticky.
Vstupenky zakoupené v pokladně Eurocentra budou vráceny tamtéž.

3. 12. (čtvrtek), 19:00

TALKSHOW 3v1 – náhradní termín vystoupení
Aktuální termín vystoupení je zrušen pořadatelem na základě usnesení č. 1201 Vlády ČR z 20. 11. 2020.
S managementem umělců jednáme o novém termínu.

3v1 _web

S agenturou zastupující umělkyně jednáme o náhradním termínu konání  akce v roce 2021.

Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová ve vlastní zábavné talkshow s moderátorem

Program není vhodný pro diváky mladší 15 let.

Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová se potkaly náhodou, ale už léta jsou kamarádkami. Na internetu vytvořily pořad Tři v jednom, ve kterém přehrávají různé situace ze života, a mají s ním nebývalý úspěch. Spojení těchto dam je fenoménem ve světě humoru a válcuje internet, sociální sítě i poslechovost rádií.
Aktuálně si vám dovolují představit unikátní projekt vlastní zábavnou talkshow 3v1 s moderátorem, ve které si rozhodně neberou servítky a žádné téma pro ně není tabu. Návštěvníci talkshow si užijí neopakovatelnou atmosféru a jedinečný humor Tři v jednom.

Vstupenky zakoupení na původní termín (26. 3. 2020) i první náhradní termín (3. 12. 2020) zůstávají v platnosti.

8. 12. (úterý), 20:00

ROSE MELODY & AMEDEUS KVARTET
Vystoupení je zrušeno pořadatelem na základě usnesení č. 1201 Vlády ČR z 20. 11. 2020.

Rose_melody_vanocni (2)

Vstupenky zakoupené v on-line shopu Eurocentra budou vráceny automaticky.
Vstupenky zakoupené v pokladně Eurocentra budou vráceny tamtéž.

12. 12. (sobota), 20:00

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
Vystoupení je zrušeno pořadatelem na základě usnesení č. 1201 Vlády ČR z 20. 11. 2020.

druha_trava_2019 – kopie

Vstupenky zakoupené v on-line shopu Eurocentra budou vráceny automaticky.
Vstupenky zakoupené v pokladně Eurocentra budou vráceny tamtéž.

13. 12. (neděle), 15:00
10 Kč

TÁBORANKA
Nedělní odpolední koncert s orchestrem z Košťálova, který návštěvníkům zahraje klasickou dechovku, modernější skladby i tradiční vánoční písně

taboranka1 (2)
14. 12. (pondělí), 9:00

Účetní závěrka podnikatelských subjektů
2. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Roční účetní závěrka roku 2020 bude vykládána pro jednotlivé kategorie účetních jednotek s upozorněním na možné změny kategorie a následky s tím spojené. Seznámíme se s obsahem a rozsahem účetních výkazů pro jednotlivé kategorie a s dalšími částmi účetní závěrky, s obsahem výroční zprávy a se zveřejňovanými dokumenty ve sbírce listin. Dále si, jako každoročně, připomeneme závěrkové operace a návaznost prací na roční účetní závěrce na daňové problémy. Vyložíme si problematiku inventarizací včetně vazby na DPH, nakládání s pohledávkami a polhůtními závazky, kursové rozdíly, rezervy, odloženou daň a další operace, které děláme zpravidla jednou ročně. Připomeneme účetní způsoby řešení finančním podpor, které se týkaly epidemie, budeme reagovat také na možné ohrožení trvání účetní jednotky tvorbou specifických rezerv a opravných položek. Novinkou bude časové rozlišení či tvorba rezervy na zákaznické programy. Probereme také pohyby na jiném výsledku hospodaření minulých let a opravy účetních chyb. Je nejvyšší čas zabývat se problémy, které jsme dosud nevyřešili.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

19. 12. (sobota), 20:00
370/450/225 Kč

KRUCIPÜSK
Tradiční nadílka strejdy Tomáše a jeho úderné party

kcp_2020 (4)

Předprodej: 370 Kč, v den konání akce: 450 Kč, ZTP: 225 Kč (pouze v pokladně Eurocentra)
Vstupenky jsou v prodeji v on-line shopu a v pokladně Eurocentra. On-line prodej končí den před začátkem akce.

26. 12. (sobota), 20:00

SUPERHERO KILERS: CHRISTMAS PARTY X.
Není lepšího koncertu na Štěpána.

shk1 (2)
29. 12. (pátek), 20:00
180 Kč

A JEŠTĚ TROCHU SWINGU PŘED SILVESTREM
Oblíbený taneční večer s velkým Orchestrem Rudy Janovského
Pořádá STARDUST, z.s. ve spolupráci s Eurocentrem.

swing1

LEDEN

7. 1. (čtvrtek), 9:00

Daň z přidané hodnoty v podmínkách roku 2021
3. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Na dani z přidané hodnoty byly v průběhu celého roku 2020 přijímány změny, a to jak v sazbách daně, tak i ve vztahu k eurounijním předpisům v oblasti dodávání zboží do jiného členského státu, přiřazování a dokládání přepravy. K 1. 1. 2021 nabývají účinnosti také změny odložené z roku 2019 zejména v oblasti nájmů nemovitých věcí. V legislativním procesu jsou další novely zákona o DPH, které budou platit pravděpodobně od 1. 1. 2021. Kromě přímých novel zákona se budeme také zabývat aktuálními výklady GFŘ a závěry Koordinačního výboru k DPH.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

19. 1. (úterý), 9:00

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob
4. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Obsahem již tradičního semináře bude seznámení se s formulářem přiznání daně z příjmu právnických osob s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a to i v souvislosti se změnami zákona pro rok 2020. Připomeneme si problémové oblasti, které je nutné v přiznání správně ošetřit – tvorba rezerv, tvorba opravných položek k pohledávkám i zásobám, daňové odpisy, osvobození dividend a podílů na zisku, odpisy pohledávek, podpory týkající se kompenzací následků epidemie. Opětovně probereme vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, které jsou předmětem daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani. Zvláštní pozornost budeme věnovat možnosti zpětného odpočtu daňové ztráty roku 2020 jako nového nástroje k optimalizaci daňových povinností na dani z příjmů. Formulář daňového přiznání k dani z příjmů FO bude probrán zejména ve vztahu k daňové evidenci a paušálním výdajům. I tady zmíníme daňové následky kompenzačních podpor souvisejících s pandemií.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

ÚNOR

2. 2. (úterý), 9:00

Daň z příjmů v podmínkách roku 2021
5. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Zákon o dani z příjmů byla novelizována průběžně po celý rok 2020, další novelizace se váží k roku 2021. Vedle již jistých změn souvisejících s možností zpětného uplatnění daňové ztráty, jsou v legislativním procesu další novely týkající se stravenkového paušálu, jeho následků, oznamovací povinnosti zahraničních příjmů, paušální daně pro fyzické osoby, která zahrnuje platbu daně a povinného pojistného do jedné částky, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí a změny v oblasti odpočtu úroků z hypotéčních úvěrů. Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy, bude i tato zásadní změna součástí výkladu. Součástí semináře budou také aktuální stanoviska GFŘ, judikáty správních soudů a závěry Koordinačního výboru k dani z příjmů.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

16. 2. (úterý), 9:00

Účetnictví, daňový řád a novela zákona o obchodních korporacích
6. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Závěrečný seminář tohoto běhu věnujeme tradičně účetnictví, které na řešených příkladech propojíme do daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Zařadíme také nové Interpretace Národní účetní rady a aplikované příklady na jejich pochopení. Novinkou je účtování zákaznických věrnostních programů, v návrhu jsou zásadní změny účtování kursových rozdílů. Druhá část bude věnována výkladu základních novinek daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 a základních změn, které přinesla rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Zaměříme se pouze na změny, které jsou podstatné pro účetní a daňové specialisty.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

DUBEN

7. 4. (středa), 19:00

FRANTIŠEK RINGO ČECH: DÍVČÍ VÁLKA
Náhradní termín úspěšné komedie Čechova prozatímně osvobozeného divadla
Pořádá Pragokoncert.

divci_valka2 (2)

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v
hereckém obsazení.

Předprodej: 369 Kč, v den akce: 420 Kč.
Vstupenky zakoupení na původní termín (16. 3.) zůstávají v platnosti.
Vstupenky budou v blízké době v předrodeji v pokladně a on-line shopu Eurocentra. On-line prodej končí den před začátkem akce.