AKCE, KONCERTY, BESEDY

Recepce Eurocentra je od 3. 12. pro veřejnost otevřena
v pracovních dnech v čase 8:00–13:00 hodin.
Jakékoliv informace vám rádi poskytneme také na emailové adrese [email protected], nebo na tel. čísle 483 704 400.
19. 1. (úterý), 9:00

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob
4. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Obsahem již tradičního semináře bude seznámení se s formulářem přiznání daně z příjmu právnických osob s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a to i v souvislosti se změnami zákona pro rok 2020. Připomeneme si problémové oblasti, které je nutné v přiznání správně ošetřit – tvorba rezerv, tvorba opravných položek k pohledávkám i zásobám, daňové odpisy, osvobození dividend a podílů na zisku, odpisy pohledávek, podpory týkající se kompenzací následků epidemie. Opětovně probereme vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, které jsou předmětem daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani. Zvláštní pozornost budeme věnovat možnosti zpětného odpočtu daňové ztráty roku 2020 jako nového nástroje k optimalizaci daňových povinností na dani z příjmů. Formulář daňového přiznání k dani z příjmů FO bude probrán zejména ve vztahu k daňové evidenci a paušálním výdajům. I tady zmíníme daňové následky kompenzačních podpor souvisejících s pandemií.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

ÚNOR

2. 2. (úterý), 9:00

Daň z příjmů v podmínkách roku 2021
5. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Zákon o dani z příjmů byla novelizována průběžně po celý rok 2020, další novelizace se váží k roku 2021. Vedle již jistých změn souvisejících s možností zpětného uplatnění daňové ztráty, jsou v legislativním procesu další novely týkající se stravenkového paušálu, jeho následků, oznamovací povinnosti zahraničních příjmů, paušální daně pro fyzické osoby, která zahrnuje platbu daně a povinného pojistného do jedné částky, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí a změny v oblasti odpočtu úroků z hypotéčních úvěrů. Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy, bude i tato zásadní změna součástí výkladu. Součástí semináře budou také aktuální stanoviska GFŘ, judikáty správních soudů a závěry Koordinačního výboru k dani z příjmů.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

16. 2. (úterý), 9:00

Účetnictví, daňový řád a novela zákona o obchodních korporacích
6. díl 28. ročníku vzdělávacích seminářů Daně a účetnictví 2020/2021.

245

Seminář vede známá lektorka – Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Závěrečný seminář tohoto běhu věnujeme tradičně účetnictví, které na řešených příkladech propojíme do daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Zařadíme také nové Interpretace Národní účetní rady a aplikované příklady na jejich pochopení. Novinkou je účtování zákaznických věrnostních programů, v návrhu jsou zásadní změny účtování kursových rozdílů. Druhá část bude věnována výkladu základních novinek daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 a základních změn, které přinesla rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Zaměříme se pouze na změny, které jsou podstatné pro účetní a daňové specialisty.

www.danevimjaknane.cz

Pořádá Commerce Base s.r.o.

DUBEN

7. 4. (středa), 19:00

FRANTIŠEK RINGO ČECH: DÍVČÍ VÁLKA
Náhradní termín úspěšné komedie Čechova prozatímně osvobozeného divadla
Pořádá Pragokoncert.

divci_valka2 (2)

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v
hereckém obsazení.

Předprodej: 369 Kč, v den akce: 420 Kč.
Vstupenky zakoupení na původní termín (16. 3.) zůstávají v platnosti.
Vstupenky budou v blízké době v předrodeji v pokladně a on-line shopu Eurocentra. On-line prodej končí den před začátkem akce.